fbpx

Certyfikacja i znakowanie żywności ekologicznej

Certyfikacja i znakowanie żywności ekologicznej

Według prawa obowiązującego w Polsce umiejscowienie słów “eko”, “eco”, “bio” lub “organic” na opakowaniu jest zarezerwowany wyłącznie dla żywności ekologicznej. Najpewniejszym gwarantem, czy zakupiony produkt jest faktycznie ekologiczny, są specjalne certyfikaty, które są przyznawane producentom, którzy spełniają określone warunki wytwórstwa.

Wpis_2-Certyfikacja i znakowanie żywności ekologicznej - EKO-HANDEL Mirosław Kopeć

Żywność ekologiczna powinna być oznakowana:

  • zielonym logiem liścia (obowiązuje w UE)
  • numerem identyfikacyjnym jednostki certyfikującej lub kontrolnej
  • oznaczeniem miejsca, w którym wyprodukowano dany produkt

Producenci żywności certyfikowanej często próbują wprowadzać swoich swoich konsumentów w błąd, stosując mylnie brzmiące wyrażenia, takie jak: “prosto z natury”, “z ekologicznych rejonów”, czy “z serca puszczy”, ale jest to charakter wyłącznie marketingowy i nie świadczy to o ekologicznym charakterze produktów. Jedynie powyżej wymienione oznaczenia gwarantują pewne pochodzenie z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych.

Oznaczenie rolnictwa ekologicznego

Znak rolnictwa ekologicznego na terenie całej Unii Europejskiej od 2010 roku pozostaje ten sam pod postacią euroliścia stworzonego z białych gwiazdek na zielonym tle. Poza tym każdy kraj może używać własne, określone i dozwolone prawnie oznaczenia tożsame z ogólno przyjętym symbolem europejskim (najczęściej na etykietach stosowane są łącznie).

Jak przebiega proces certyfikacji?

Każdy rolnik starający się o certyfikat ekologiczny przechodzi kilkuletnie przygotowanie – inaczej “przestawiania” – do procesu certyfikacji. Proces ten polega na odpowiednim przygotowaniu gospodarstwa, a głównie gleb do wymagań rolnictwa ekologicznego. Po przejściu przez ten etap następuje złożenie wniosku przez właściciela gospodarstwa, jego rozpatrzenie, ewentualne uzupełnienie dokumentacji oraz pełna kontrola gospodarstwa. Jak opisuje to na swojej stronie Biocert: „Jednostka działa niezależnie, bezstronnie, zapewnia zachowanie poufności oraz nie stosuje dyskryminującej polityki finansowej, a dostęp do jej usług mają wszyscy Producenci prowadzący produkcję rolną w gospodarstwach metodami ekologicznymi, bądź chcący przestawić produkcję w swoim gospodarstwie rolnym na metody ekologiczne”.

Kontrola gospodarstwa polega na ocenie procesu produkcyjnego, przechowywania, transportu i przetwarzania pod względem wpływu na jakość produktu. Po pozytywnie przeprowadzonej kontroli i nadaniu certyfikatu rolnik czy wytwórca musi mieć pod względem doraźne kontrole, które mogą odbywać się nawet kilka razy w roku oraz stały nadzór prowadzonej dokumentacji w czasie ważności certyfikatu.

Żywność ekologiczna nieposiadająca certyfikatu

Spotykana jest również żywność ekologiczna wysokiej jakości, która nie posiada certyfikatu. Są to przede wszystkim pokarmy, które nie podlegają procesowi certyfikowania, a należą do nich między innymi: grzyby, owoce runa leśnego, czy też dziczyzna, która nie jest oznaczona zielonym euroliściem, mimo iż spełniają wszystkie kryteria. Żywność ekologiczną niecertyfikowaną można również spotkać w gospodarstwach domowych, które od kilku lat nie stosowały żadnych nawozów i środków chemicznych ochrony roślin.

Więcej informacji możesz znaleźć na:   http://zywnosc-ekologiczna.com.pl/o-nas/certyfikat/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *